Đường sẽ mở ở phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Phường Trần Phú có tổng diện tích tự nhiên là 378,1466 ha. Phía Bắc giáp phường Lĩnh Nam, Phía Nam và Tây Nam giáp phường Yên Sở, Phía Đông giáp Sông Hồng.

Trên địa bàn phường Trần Phú hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: Vành đai 3, Nguyễn Khoái…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Trần Phú. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu xanh lá cây là một vài con đường trong số những đường sẽ mở ở phường Trần Phú trong tương lai:

Đường sẽ mở ở phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 1.

Một trong số những đường sẽ mở ở phường Trần Phú trong tương lai.

Đường sẽ mở ở phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẦN PHÚ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẦN PHÚ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG TRẦN PHÚ trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN HOÀNG MAI trên thực địa tại đây.