Đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Những tuyến đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo bản đồ quy hoạch.

Vĩnh Yên là TP tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc, là trung tâm kinh tế trọng điểm, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có diện tích 50,8 km².

TP Vĩnh Yên có vị trí địa lí như sau: phía bắc và phía tây giáp huyện Tam Dương; Phía nam giáp huyện Yên Lạc; Phía đông giáp huyện Bình Xuyên.; Phía tây giáp huyện Vĩnh Tường.

TP Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang và 2 xã: Định Trung, Thanh Trù.

Theo quy hoạch giao thông TP Vĩnh Yên, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch TP Vĩnh Yên thời kỳ 2021-2030.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên là đường nối đường Kim Ngọc tới đường Nguyễn An Ninh. Đường này có chiều dài khoảng 90 m.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên thời kỳ 2021-2030:

Đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

TP Vĩnh Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ đỏ là đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên, thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Đường sẽ mở ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Đường nối đường Kim Ngọc tới đường Nguyễn An Ninh trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở TP Vĩnh Yên TẠI ĐÂY.

- Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông TP Vĩnh Yên TẠI ĐÂY.