Đất có quy hoạch TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Các khu đất có quy hoạch ở TP Vĩnh Yên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Vĩnh Yên là TP tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc, là trung tâm kinh tế trọng điểm, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có diện tích 50,8 km².

TP Vĩnh Yên có vị trí địa lí như sau: phía bắc và phía tây giáp huyện Tam Dương; Phía nam giáp huyện Yên Lạc; Phía đông giáp huyện Bình Xuyên.; Phía tây giáp huyện Vĩnh Tường.

TP Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang và 2 xã: Định Trung, Thanh Trù.

Trên địa bàn TP Vĩnh Yên hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở TP Vĩnh Yên là khu đất dài khoảng 60 m ven đường Kim Ngọc. Khu đất này được quy hoạch là đất văn hóa.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn TP Vĩnh Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên thời kỳ 2021-2030:

Đất có quy hoạch TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

TP Vĩnh Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021-2030 TP Vĩnh Yên. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở TP Vĩnh Yên. Khu đất được quy hoạch là đất văn hóa (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Đất có quy hoạch TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất văn hóa thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở TP Vĩnh Yên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở TP Vĩnh Yên TẠI ĐÂY.