Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên thời kỳ 2021-2030.

Vĩnh Yên là TP tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc, là trung tâm kinh tế trọng điểm, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có diện tích 50,8 km².

TP Vĩnh Yên có vị trí địa lí như sau: phía bắc và phía tây giáp huyện Tam Dương; Phía nam giáp huyện Yên Lạc; Phía đông giáp huyện Bình Xuyên.; Phía tây giáp huyện Vĩnh Tường.

TP Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang và 2 xã: Định Trung, Thanh Trù.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 TP Vĩnh Yên.

Theo đó, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của TP. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm như: Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

TP Vĩnh Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 TP Vĩnh Yên - tỉnh Hà Nam. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên trong quyết định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Vĩnh Yên TẠI ĐÂY