Đường sẽ mở ở xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Giang Ly theo quy hoạch.

Giang Ly là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Liên Sang; phía tây giáp Lâm Đồng; phía nam giáp xã Sơn Thái; phía bắc giáp xã Khánh Trương.

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 22 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 54 km. Địa bàn xã có các tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 27C (tuyến đường nối TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Trong tương lai, xã Giang Ly sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 300 m, đoạn đường nằm gần UBND xã Giang Ly về phía đông bắc.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Giang Ly có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Giang Ly thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Giang Ly thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Giang Ly theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu đen là đường giao thông được quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 300 m, nằm gần UBND xã Giang Ly về phía đông bắc, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Giang Ly trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Giang Ly. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY