Đường sẽ mở ở xã Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa theo bản đồ quy hoạch.

Hợp Lý là xã đồng bằng trung du của huyện Triệu Sơn với tổng diện tích tự nhiên là 900,45 ha , có 1/3 diện tích tự nhiên thuộc vùng bán sơn địa; Nằm ở phía tây bắc huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 10km, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 30 km về phía đông; Phía tây giáp xã Thọ Bình. Phía bắc giáp xã Thọ Tân và Thọ Dân và. Phía đông giáp xã Hợp Tiến và Hợp Thắng. Phía nam giáp xã Hợp Thành và xã Cán Khê huyện Như Thanh.

Trên địa bàn xã Hợp Lý hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Nghi Sơn – Thọ Xuân, DT501…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Hợp Lý. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn, bản đồ này được UBND huyện Triệu Sơn công bố công khai để lấy ý kiến người dân.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là một trong số những đường sẽ mở ở xã Hợp Lý trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Đây là tuyến đường nối tỉnh lộ 515C xã Thọ Tân đến tỉnh lộ 515C xã Bình Sơn. Đoạn đi qua địa bàn của xã Hợp Lý dài khoảng 1,43 km.

Đường sẽ mở ở xã Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Hợp Lý trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn.

Đường sẽ mở ở xã Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HỢP LÝ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HỢP LÝ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HỢP LÝ trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN TRIỆU SƠN trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).