Đường sẽ mở ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Khánh Thành theo quy hoạch.

Xã Khánh Thành thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp thị trấn Khánh Phú; phía tây tây giáp xã Sơn Thái; phía nam giáp xã Thành Sơn; phía bắc giáp xã Khánh Nam.

Gần địa giới phía bắc xã có Quốc lộ 27C và đường tỉnh 8B chạy qua. Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính huyện Khánh Vĩnh cách khoảng 10 km; tới trung tâm hành chính TP Nha Trang khoảng 42 km.

Trong tương lai, xã Khánh Thành sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường dài khoảng 950 m, đoạn đường mở gần UBND xã Khánh Thành về phía bắc và chạy gần song song với một đoạn sông Khế.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Khánh Thành có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Khánh Thành thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa:

 Xã Khánh Thành thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch xã Khánh Thành theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

 Đoạn đường dài khoảng 950 m, mở gần UBND xã Khánh Thành về phía bắc và chạy gần song song với một đoạn sông Khế, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Thành trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Khánh Thành. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Khánh Vĩnh. TẠI ĐÂY