Đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Lộc Sơn là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Sơn có diện tích 19,14 km², dân số năm 2019 là 8.580 người, mật độ dân số đạt 377 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc.

Trên địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng như đường Quốc lộ 1A (tuyến đường giao thông xuyên suốt Việt Nam), tuyến đường sắt Bắc - Nam và đường tỉnh lộ 14B.

Trong tương lai, xã Lộc Sơn sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường kéo dài khoảng 2,5 km, chạy song song với Quốc lộ 1A và cắt qua đường tỉnh lộ 14B. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Lộc Sơn được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:   

Đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lộc Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Lộc Sơn theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Lộc Sơn trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Lộc Sơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Lộc Sơn TẠI ĐÂY.