Đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Vinh Hiền là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Hiền có diện tích 22,0 km², dân số năm 2014 là 7.602 người, mật độ dân số đạt 345 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc.

Trên địa bàn xã Vinh Hiền có những tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 49B, tỉnh lộ 21. Bên cạnh đó, xã có cầu Tư Hiền bắt qua đầm Cầu Hai nối với xã Lộc Bình. 

Trong tương lai, xã Vinh Hiền sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường kéo dài khoảng 1,3 km, đi qua trạm y tế xã Vinh Hiền, cắt qua đường Quang Thiên và kết thúc tại Quốc lộ 49B. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Vinh Hiền được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:   

Đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Vinh Hiền thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hiền theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Vinh Hiền trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Vinh Hiền TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Vinh Hiền TẠI ĐÂY.