Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối từ hẻm 374 Âu Cơ tới hẻm 375 Âu Cơ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường Lạc Long Quân tới đoạn Chùa Phật Bảo, có chiều dài khoảng 40 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 374 Âu Cơ, chạy song song với đường Âu Cơ, sau đó kết thúc ở hẻm 375 Âu Cơ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Âu Cơ

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Âu Cơ. Tuyến đường này có điểm đầu ở hẻm 354 Âu Cơ, điểm cuối ở đoạn gần Phòng giao dịch Eximbank Âu Cơ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 374 Âu Cơ với hẻm 394 Âu Cơ

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường nối hẻm 374 Âu Cơ với hẻm 394 Âu Cơ, có chiều dài khoảng 50 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 374 Âu Cơ, chạy song song với đường Âu Cơ, sau đó kết thúc ở hẻm 394 Âu Cơ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 20) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).