Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 1.

Phường 2 thuộc quận 11. Tân Thuận Tây phía đông giáp phường 16; Phía tây giáp phường 1; Phía nam giáp phường 6 (quận 6); Phía bắc giáp phường 9.

1. Đường nối đường nối từ đường Hàn Hải Nguyên tới đường 3/2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 đáng chú ý có các đoạn đường nối đường Hàn Hải Nguyên tới đường 3/2, với chiều dài khoảng 150 m. Tuyến đường có điểm đầu tại đường Hàn Hải Nguyên, chạy song song với đường Minh Phụng, sau đó kết thúc ở đường 3/2.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Hàn Hải Nguyên

Phường 2 có đoạn đường song song với đường Hàn Hải Nguyên là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Minh Phụng, nối thẳng tới đường Thái Phiên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối đường Thái Phiên với đường 3/2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 đáng chú ý có các đoạn đường nối đường Thái Phiên với đường 3/2, với chiều dài khoảng 90 m. Tuyến đường có điểm đầu tại đường Thái Phiên, chạy song song với đường Minh Phụng, sau đó kết thúc ở đường 3/2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 11, TP HCM - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).