Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Phường An Hòa nằm gần trung tâm thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Trảng Bàng và phường An Tịnh, phía tây giáp xã Phước Chỉ, phía nam giáp tỉnh Long An, phía bắc giáp phường Gia Bình và phường Gia Lộc. Phường An Hòa có diện tích 30,23 km², dân số năm 2019 là 21.106 người, mật độ dân số đạt 698 người/km². Phường An Hòa được chia thành 10 khu phố: An Hội, An Lợi, An Phú, An Quới, Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Hội, Hòa Lợi, Hòa Phú và An Thới.

9. Đường N8

Tuyến đường có một đầu ở Quốc lộ 22 (đoạn cửa hàng xăng dầu Thiện Nga), đầu còn lại ở gần cầu Quan.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Tây Ninh  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà. (Nguồn ảnh: Google).  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

       Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà. (Nguồn ảnh: Google).  

10. Đường Tránh phía Nam

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía đông nam của phường An Hoà, có một đầu ở đường Hồ Chí Minh sẽ mở trong tương lai, đầu còn lại ở kênh Xáng Thầy Cai.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hoà. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)