Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Bình Hòa nằm ở phía đông thành phố Thuận An. Phía đông giáp thành phố Dĩ An; Phía tây giáp phường Lái Thiêu; Phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và phường Vĩnh Phú; Phía bắc giáp các phường Thuận Giao và An Phú.

1. Đường nối từ đường Quốc lộ 13 ra đường ven bờ con rạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 370 m nối từ đường Quốc lộ 13 ở đoạn Công Ty TNHH TMDV Kim Lợi Thành và kéo ra đường ven theo bờ con rạch.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thuận An  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường Bình Hòa 05 lên phía bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 937 m nối từ đường Bình Hòa 05 và kéo men theo con rạch lên phía bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường Quốc lộ 13 sang đường sẽ mở ở mục 2

Trong tương lai phường Bình Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 215 m nối từ Quốc lộ 13 ở đoạn công ty TNHH Lê Minh TTS và kéo sang đường sẽ mở ở mục 2 theo hướng đông.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An: Xem và tải về TẠI ĐÂY.