Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Bình Trưng Đông nằm ở phía đông Quận 2. Phía đông phường giáp phường Phú Hữu (Quận 9); phía tây giáp phường Bình Trưng Tây; phía nam giáp phường Cát Lái; phía bắc giáp phường An Phú. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường số 51 kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông đáng chú ý có đoạn đường số 51 được kéo dài về hai phía, cắt tới đường Hồ Thị Nhung và đường Đỗ Xuân Hợp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường số 28 mở rộng và kéo dài

Trong tương lai, một đoạn đường số 28 sẽ được mở rộng và kéo dài về phía đường Lê Văn Thịnh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 6.

Tuyến đường sẽ được kéo dài về phía đường Lê Văn Thịnh, kết thúc ở ngã ba đường Lê Văn Thịnh với Đường số 25. (Ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Trưng Đông, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 7.

Một đoạn Đường số 28 từ số 35 tới số 62A sẽ được mở rộng. (Ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).