Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Cống Vị là một trong 14 phường của quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phường có diện tích 0,52 km², giáp với nhiều phường khác ở quận Cầu Giấy và quận Ba Đình. Cụ thể, phía bắc của phường Cống Vị giáp phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), phía đông giáp phường LIễu Giai (quận Ba Đình), phía nam giáp phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình), phía tây giáp phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

4. Đường vuông góc với đường Đào Tấn

Đường vuông góc với đường Đào Tấn có chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 27, phố Phan Kế Bính và kết thúc ở khu vực ngõ 58, đường Đào Tấn.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường trùng với một đoạn đường Phan Kế Bính

Đường trùng với một đoạn đường Phan Kế Bính có chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có điểm đầu ở ngã ba đường Bưởi với đường Phan Kế Bính và kết thúc ở ngã tư đường Linh Lang với đường Phan Kế Bính.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Google).

Xem và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Bản đồ 1a

Bản đồ 2a

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Ba Đình lập và công bố vào cuối năm 2021).