Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Cống Vị là một trong 14 phường của quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phường có diện tích 0,52 km², giáp với nhiều phường khác ở quận Cầu Giấy và quận Ba Đình. Cụ thể, phía bắc của phường Cống Vị giáp phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), phía đông giáp phường LIễu Giai (quận Ba Đình), phía nam giáp phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình), phía tây giáp phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường đi qua Trạm Y tế phường Cống Vị

Đường đi qua Trạm Y tế phường Cống Vị sẽ mở tại phường có chiều dài khoảng 180 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 502, đường Đội Cấn và kết thúc ở khu vực số 25, Ngõ 62, Linh Lang.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường vuông góc với đường Linh Lang

Đường vuông góc với đường Linh Lang có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực số 34, phố Linh Lang.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường chạy trùng với một đoạn Ngõ 298, đường Đội Cấn

Đường chạy trùng với một đoạn Ngõ 298, đường Đội Cấn có chiều dài khoảng 230 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 310 - 302, đường Đội Cấn và kết thúc ở khu vực số 48, phố Kim Mã Thượng.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Cống Vị. (Nguồn ảnh: Google).

Xem và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Bản đồ 1a

Bản đồ 2a

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Ba Đình lập và công bố vào cuối năm 2021).