Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Phường Duy Hải thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Duy Minh; Phía tây giáp huyện Kim Bảng; Phía nam giáp huyện Kim Bảng và phường Duy Minh; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội.

13. Đường nối đoạn trường THCS Duy Hải tới đoạn cách đó khoảng 165 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn trường THCS Duy Hải, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 165 m về phía tây.

  Đường nối đoạn trường THCS Duy Hải tới đoạn cách đó khoảng 165 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đoạn trường THCS Duy Hải tới đoạn cách đó khoảng 165 m trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 185 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 185 m. Điểm đầu ở đường số 13 đã miêu tả ở trên (đoạn gần trường tiểu học Duy Hải), sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 185 m về phía tây.

  Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 185 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường số 13 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 185 m trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối đường số 14 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 190 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 14 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 190 m về phía bắc.

  Đường nối đường số 14 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 190 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường số 14 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 190 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY