Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phường Hương Long nằm ở phía tây thành phố Huế. Phía đông giáp phường Kim Long và phường An Hòa; Phía tây giáp phường Hương Hồ và phường Hương An; Phía nam giáp phường Thủy Biều và phường Phường Đúc với ranh giới là sông Hương; Phía bắc giáp phường Hương An và phường An Hòa.

4. Đường vành đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long đáng chú ý có tuyến đường vành đai 3 đi vào địa bàn trùng một đoạn với đường Nguyễn Hoàng. Tổng chiều dài của tuyến đường khoảng 2,18 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 3 lên phía đông bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 2,66 km nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 3 và kéo lên phía đông bắc đi ra khỏi địa bàn phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ trung tâm phường ra phía đông

Trong tương lai phường Hương Long sẽ có tuyến đường dài khoảng 827 m nối từ trung tâm phường và kéo ra phía đông.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.