Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  Phường An Tây nằm ở phía nam thành phố Huế. Phía đông giáp thị xã Hương Thủy; Phía tây giáp phường Trường An và phường Thủy Xuân; Phía nam giáp xã Thủy Bằng; Phía bắc giáp các phường Phước Vĩnh, An Cựu và An Đông. 

1. Đường nối từ Quốc lộ 49 lên đường Ngự Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Tây đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,52 km nối từ Quốc lộ 49 và kéo lên đường Ngự Bình ở đoạn gần cây xăng dầu Thủy Tân 3.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Tây theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Tây, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối từ Quốc lộ 49 lên đường Trần Lư

Đây là tuyến đường dài khoảng 995 m nối từ đường Quốc lộ 49 ở đoạn UBND phường An Tây và chạy vòng nối lên đường Trần Lư.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Tây theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Tây, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 với đường Nguyễn Khoa Chiêm

Trong tương lai phường An Tây sẽ có tuyến đường dài khoảng 653 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 và kéo xuống đường Nguyễn Khoa Chiêm ở đoạn kiệt 128 Nguyễn Khoa Chiêm.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Tây theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Tây, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.