Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

   Phường An Hòa nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Sơ; Phía tây giáp phường Hương An và thị xã Hương Trà; Phía nam giáp các phường Hương Long, Kim Long và Tây Lộc; Phía bắc giáp thị xã Hương Trà.   

4. Đường nối đường Nguyễn Văn Linh với tuyến đường sẽ mở ở mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 980 m nối từ đường Nguyễn Văn Linh và kéo lên phía tây bắc nối với tuyến đường sẽ mở ở mục 2. Tuyến đường này đi trùng một đoạn với đường số 1.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

5. 2 tuyến đường song song theo con mương

Đây là 2 tuyến đường có chiều dài khoảng 851 m chạy song song theo con mương nối từ đường Nguyễn Văn Linh và kéo lên phía bắc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

6. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 4 lên phía đông bắc

Trong tương lai phường An Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 621 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 4 và kéo dài lên phía đông bắc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.