Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

   Phường An Hòa nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Sơ; Phía tây giáp phường Hương An và thị xã Hương Trà; Phía nam giáp các phường Hương Long, Kim Long và Tây Lộc; Phía bắc giáp thị xã Hương Trà.   

1. Đường nối từ đường Lý Thái Tổ lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 943 m nối từ đường Lý Thái Tổ đoạn Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Cáo Thọ Neon và kéo lên phía bắc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối từ đường Lý Thái Tổ ra phía đông

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,59 km nối từ đường Lý Thái Tổ ở đoạn nhà thuốc Khánh Mỹ và kéo ra phía đông của phường.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh lên phía bắc

Trong tương lai phường An Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 959 m nối từ đường Nguyễn Văn Linh và kéo dài lên phía đông. Tuyến đường này đi trùng một đoạn với đường Cần Vương.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.