Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  Phường An Đông nằm ở phía đông thành phố Huế. Phía đông giáp thị xã Hương Thủy; Phía tây giáp các phường An Cựu, Phú Hội và Xuân Phú; Phía nam giáp phường An Cựu và phường An Tây; Phía bắc giáp phường Xuân Phú và phường Thủy Vân. 

4. Đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt nối dài kéo lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 362 m nối từ đường Hoàng Quốc Việt nối dài và kéo lên phía bắc đi ra khỏi địa bàn phường rồi nối với đường Tố Hữu.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

5. Đường song song với đường Hoàng Quốc Việt nối dài

Đây là tuyến đường dài khoảng 684 m chạy song song với đường Hoàng Quốc Việt nối dài. Tuyến chạy qua đoạn lò bún Chị Em.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

6. Đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp về phía tây

Trong tương lai phường An Đông sẽ có tuyến đường dài khoảng 731 m nối từ đường Võ Nguyên Giáp và kéo về phía tây. Tuyến đi qua đoạn doanh nghiệp thương mại dịch vụ Tinh Nhi.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.