Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  Phường An Đông nằm ở phía đông thành phố Huế. Phía đông giáp thị xã Hương Thủy; Phía tây giáp các phường An Cựu, Phú Hội và Xuân Phú; Phía nam giáp phường An Cựu và phường An Tây; Phía bắc giáp phường Xuân Phú và phường Thủy Vân. 

7. 2 tuyến đường nối từ đường Tố Hữu xuống đường Tôn Quang Phiệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông đáng chú ý có 2 tuyến đường dài khoảng 1,37 km nối từ đường Tố Hữu ở đoạn gần sông Như Ý và kéo xuống phía nam nối với đường Tôn Quang Phiệt.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

8. Đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh với tuyến đường sẽ mở ở mục 1

Đây là tuyến đường dài khoảng 723 m nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào kéo xuống phía đông nam nối với tuyến đường sẽ mở ở mục 1. Tuyến đi trùng một đoạn với đường số 10.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

9. Đường nối từ đường Hoàng Quốc Việt nối dài xuống phía nam

Trong tương lai phường An Đông sẽ có tuyến đường dài khoảng 538 m bắt đầu từ đường Hoàng Quốc Việt nối dài và kéo xuống phía nam nối với đường Tôn Quang Phiệt.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.