Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 

  Phường An Hòa nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Sơ; Phía tây giáp phường Hương An và thị xã Hương Trà; Phía nam giáp các phường Hương Long, Kim Long và Tây Lộc; Phía bắc giáp thị xã Hương Trà.  

7. Đường nối đường Lý Thái Tổ lên phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 680 m nối từ đường Lý Thái Tổ ở đoạn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Quang Phát và kéo lên phía đông của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

8. Đường nối đường sẽ mở ở mục 7 lên đường Nguyễn Văn Linh

Đây là đoạn đường dài khoảng 298 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 7 và kéo lên đường Nguyễn Văn Linh ở đoạn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Mỹ Đức.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

9. Đường nối đường Nguyễn Văn Linh xuống đường Đặng Tất

Trong tương lai phường An Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 763 m nối từ đường Nguyễn Văn Linh và kéo xuống đường Đặng Tất ở đoạn giao nhau với đường Lý Thái Tổ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Đường sẽ mở ở phường An Hòa, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.