Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phường Hương Long nằm ở phía tây thành phố Huế. Phía đông giáp phường Kim Long và phường An Hòa; Phía tây giáp phường Hương Hồ và phường Hương An; Phía nam giáp phường Thủy Biều và phường Phường Đúc với ranh giới là sông Hương; Phía bắc giáp phường Hương An và phường An Hòa.

1. Đường nối từ đường Sư Vạn Hạnh lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,47 km nối từ đường Sư Vạn Hạnh và kéo dài lên phía bắc. Tuyến đi qua đoạn gần Công an phường Hương Long.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 ra phía tây

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,24 km nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 đoạn gần Nhật Hà Garden và kéo ra phía tây của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 lên phía bắc

Trong tương lai phường Hương Long sẽ có tuyến đường dài khoảng 961 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 và kéo lên phía bắc đoạn gần Café Minh Trang.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.