Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 1.

Lam Sơn là một phường thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Phía đông giáp phường Hiến Nam và phường An Tảo; Phía tây giáp Sông Hồng; Phía nam giáp phường Hiến Nam; Phía bắc giáp xã Bảo Khê và xã Hùng Cường.

1. Đường nối từ Quốc lộ 38B với đường Đê.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 500 m nối từ đường Quốc lộ 38B ở đoạn giao nhau với đường Lê Thanh Nghị và kéo dài về phía tây nối với đường Đê.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường Mai Hắc Đế lên đường Đê.

Đây là tuyến đường dài khoảng 367 m nối từ đoạn gấp khúc của đường Mai Hắc Đế và kéo dài lên theo hướng bắc nối với tuyến đường Đê.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Trần Hưng Đạo với Quốc lộ 39A.

Trong tương lai phường Lam Sơn sẽ có tuyến đường dài khoảng 640 m nối từ đường Trần Hưng Đạo và kéo về phía đông nối với đường Quốc lộ 39A ở đoạn trường dạy lái xe Hưng Yên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030).