Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Bình nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phía đông phường giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía tây giáp phường Long Thạnh Mỹ; phía nam giáp phường Long Phước; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối đường Hoàng Hữu Nam với Đường 11

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình đáng chú ý có đoạn đường nối đường Hoàng Hữu Nam với Đường 11 với chiều dài khoảng 450 m. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Hoàng Hữu Nam, gần số 495 và kết thúc ở Đường 11, gần dự án The 9 Stellar.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối Đường số 15 với Đường 11

Trong tương lai, một đoạn đường nối Đường số 15 với Đường 11 với chiều dài khoảng 600 m cũng sẽ được mở tại địa bàn phường. Đoạn đường đi qua khu vực dự án The 9 Stellars và Depot Long Bình.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối Đường số 16 với Đường số 13

Phường Long Bình cũng sẽ mở một đường nối Đường số 16 với Đường số 13 với chiều dài khoảng 700 m. Đường có điểm đầu tại nút giao Đường số 15 và 16, sau đó chạy qua khu vực dự án The 9 Stellars, và kết thúc tại Đường số 13, gần nút giao với đường Hoàng Hữu Nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).