Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Bình Mỹ thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp xã Trung Lương; Phía tây giáp huyện Thanh Liêm; Phía nam giáp xã An Đổ và xã La Sơn; Phía bắc giáp xã Đồn Xá và xã Đồng Du.

7. Đường nối QL 21B tới đoạn gần trường tiểu học thị trấn Bình Mỹ

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,32 km. Điểm đầu ở QL 21B, điểm cuối ở đoạn gần trường tiểu học thị trấn Bình Mỹ.

 Đường nối QL 21B tới đoạn gần trường tiểu học thị trấn Bình Mỹ trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 21B tới đoạn gần trường tiểu học thị trấn Bình Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường Điện Biên Phủ tới đoạn cách đó khoảng 310 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Điện Biên Phủ, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 310 m về phía bắc.

 Đường nối đường Điện Biên Phủ tới đoạn cách đó khoảng 310 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Điện Biên Phủ tới đoạn cách đó khoảng 310 m trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 7 với đường số 8 nói trên

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 7 sẽ mở, điểm cuối ở đường số 8 đã miêu tả ở trên, cách đó khoảng 80 m.

 Đường nối đường số 7 với đường số 8 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 7 với đường số 8 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY