Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

 Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

10. Đường Đền Và kéo dài đến QL21

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường Đền Và kéo dài đến QL21, dài khoảng 2,652 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL32. Tuyến đi trùng và mở rộng đường Đền Và. 

 Từ đoạn KTX THPT Sơn Tây, tuyến đi hướng về trường Hữu nghị 80.

 Đoạn mở rộng đường qua trường Hữu nghị 80.

 Từ trường Hữu nghị 80, tuyến hướng về đường Vân Gia.

 Đoạn giao với đường Vân Gia cách trường Tiểu học Trung Hưng khoảng 70 m.

 Đoạn tuyến từ đường Vân Gia qua khu vực nghĩa trang.

 Tuyến kết thúc ở đường 21, đoạn cách Công an thị xã Sơn Tây khoảng 252 m.

11. Tuyến đường từ mục 10 đến đường Trần Hưng Đạo

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ mục 10 đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 723 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở gần đường Đền Và.

 Đoạn qua trường THPT Sơn Tây đã xây dựng.

 Từ trường THPT Sơn Tây, tuyến đi qua đoạn chùa Phúc Hưng và kết thúc ở đường Trần Hưng Đạo.

12. Tuyến đường từ Phú Hà đến QL32

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ Phú Hà đến QL32, dài khoảng 600 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phú Hà.

 Đoạn qua khu vực nhà máy đã xây dựng, tuyến kết thúc ở QL32, đoạn cách VNVC khoảng 234 m.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây).