Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường từ QL32 qua Tiền Huân, Viên Sơn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến  đường  từ QL32 qua Tiền Huân, Viên Sơn với chiều dài khoảng 1,243 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL32, đoạn qua kho đá Quân Sự.

 Tuyến hướng về Tiền Huân, Viên Sơn, gần khu vực nhà văn hóa.

 Đoạn qua khu vực miếu Kiều Long.

 Tuyến đường quy hoạch kết thúc ở đoạn gần địa bàn huyện Phúc Thọ.

2. Tuyến đường từ nút giao QL32-Chùa Thông đến Tiền Huân, Viên Sơn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao QL32 - Chùa Thông vào khu dân cư Tiền Huân, Viên Sơn với chiều dài khoảng 245 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao QL32-Chùa Thông.

 Và kết thúc ở khu dân cư Tiền  Huân.

 Toàn tuyến nhìn từ QL32.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Chùa Thông.

3. Tuyến đường từ QL32 đến đoạn miếu Kiều Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ QL32 đến đoạn miếu Kiều Long với chiều dài khoảng 674 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL32, cạnh cây xăng.

 Tuyến đi qua một số nhà dân và kết thúc ở đường quy hoạch gần miếu Kiều Long.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây).