Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Viên Sơn là một trong 15 xã và phường của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Phường Viên Sơn nằm ở phía đông bắc thị xã Sơn Tây với tổng diện tích đất tự nhiên là 2,95 km², giáp với nhiều xã, phường khác của thị xã Sơn Tây, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Phúc Thọ. Cụ thể, phía đông phường Viên Sơn giáp xã Sen Chiểu (huyện Phúc Thọ); phía tây giáp phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây); phía nam giáp phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây); phía bắc xã Vĩnh Ninh (tỉnh Vĩnh Phúc) có chỉ giới sông Hồng. (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Miếu Kiều Long

Đường đi qua Miếu Kiều Long về phía đông sẽ mở tại địa bàn  phường  có chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường 32, khu vực Thôn 3 và kết thúc ở gần Đại lý Xăng dầu Phúc Sơn.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở  phường  Viên Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Viên Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua thôn Tiền Huân

 Phường cũng sẽ mở một đường đi qua thôn Tiền Huân với chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 397, Quốc lộ 32 và chạy gần vuông góc với Quốc lộ 32.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Viên Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường  Viên Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường chạy qua khu vực số 22, Tổ dân phố 2, thôn Tiền Huân

Đường chạy qua khu vực số 22, Tổ dân phố 2, thôn Tiền Huân có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường chạy men theo địa giới phía đông phường và đi qua số 28, phố Cổng Ô.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Viên Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Viên Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND thị xã Sơn Tây lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).