Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

   Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

13. Tuyến đường từ Lâm Tiên đến gần kho xăng dầu H6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ Lâm Tiên đến gần kho xăng dầu H6, dài khoảng 575 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lâm Tiên, đi qua bên hông Công ty TNHH Chế tạo cột théo Đông Anh.

 Tuyến đường chủ yếu đi qua khu vực kho xưởng nhà máy.

 Tuyến đi qua khu vực nhà máy và kết thúc ở đường qua trường mầm non Việt Nhật.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường từ mục 13 đến đường Uy Nỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ mục 13 đến đường Uy Nỗ, dài khoảng 358 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Uy Nỗ, đi qua công ty nồi hơi.

 Tuyến đi phía sau trường mầm non Việt Nhật và kết thúc khi giao với đường ở mục 13.

 Toàn tuyến nhìn từ QL3.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Lâm Tiên.

15. Tuyến đường trùng với ngõ 89 Lâm Tiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường trùng với ngõ 89 Lâm Tiên, dài khoảng 240 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).