Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

7. Tuyến đường từ khu dân cư Tiền Huân đến đường Cổng Ô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ khu dân cư Tiền Huân đến đường Cổng Ô với chiều dài khoảng 1,656 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

Tuyến có điểm đầu ở đường quy hoạch bên ngoài khu dân cư Tiền Huân.

Theo quy hoạch, tuyến đường này đi qua một số nhà dân.

Đoạn qua gần quốc lộ 32.
Đoạn đi gần đường Tiền Huân.

 Tuyến đường này có một đoạn đã xây dựng gần đường Cổng Ô. Tuyến kết thúc khi giao với đường đôi ở phường Viên Sơn.

8. Tuyến đường từ đoạn miếu Kiều Long qua đường Cổng Ô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ đoạn miếu Kiều Long qua đường Cổng Ô với chiều dài khoảng 1,354 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở gần miếu Kiều Long. Đây là tuyến đường quy hoạch đi bên hông khu dân cư Tiền Huân.

 Đoạn qua phía sau trường tiểu học Viên Sơn.

 Tuyến đi qua đường Cổng Ô và kết thúc ở đường đôi mới xây dựng thuộc phường Viên Sơn.

9. Tuyến đường từ UBND phường Viên Sơn đến Lê Lợi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây đáng chú ý có tuyến đường từ UBND phường Viên Sơn  đến Lê Lợi với chiều dài khoảng 486 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Sơn Tây. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu bên hông UBND phường Viên Sơn.

 Tuyến kết thúc ở đường Lê Lợi.

 

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây).