Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Xã An Nhơn Tây là một xã thuộc huyện Củ Chi (TP HCM), có diện tích 28,83 km². Vị trí cụ thể của xã An Nhơn Tây như sau: Phía bắc giáp với xã Phú Mỹ Hưng và xã An Phú; Phía tây giáp với xã Trung Lập Thượng và xã Trung Lập Hạ; Phía nam giáp với xã Nhuận Đức; phía đông giáp tỉnh Bình Dương (bao quanh bởi Sông Sài Gòn).

1. Đường nối đường An Nhơn Tây với tỉnh lộ 7

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã An Nhơn Tây, có chiều dài khoảng 2,2 km. Điểm đầu nằm trên đường An Nhơn Tây (gần xí nghiệp cây trồng Phú Mỹ). ĐIểm cuối nằm trên tỉnh lộ 7 (gần trại nhím Củ Chi TP HCM).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với tỉnh lộ 7

Theo quy hoạch, đường song song với tỉnh lộ 7 sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Có chiều dài vào khoảng 2 km. Điểm đầu nằm trên đường Đỗ Đăng Tuyến (gần cửa hàng điện cơ Vạn Thành). Điểm cuối nằm gần trạm biến áp 110 kV Bàu Đưng. Tại đây có một đường sẽ mở mới được giới thiệu ở trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua văn phòng ấp Xóm Trại

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã An Nhơn Tây, có chiều dài khoảng 930 m. Điểm đầu nằm trên đường An Nhơn Tây (gần điểm giao đường Đào Thị Thơm với đường An Nhơn Tây). Điểm cuối nằm trên tỉnh lộ 7 (gần cửa hàng VLXD Dũng Yên). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).