Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Cam An Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hiệp Nam; Phía tây và phía nam giáp xã Cam An Bắc (TP Cam Ranh); Phía bắc giáp xã Cam Hiệp Nam (TP Cam Ranh).

1. Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn Nhà thờ Vĩnh An

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc là đường nối đường Liên Thôn tới đoạn Nhà thờ Vĩnh An, có chiều dài khoảng 645 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, chạy song song với đường Lập Định – Suối Môn, sau đó kết thúc ở đoạn Nhà thờ Vĩnh An.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn Nhà thờ Vĩnh An trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

 Đường nối từ đường Liên Thôn tới đoạn Nhà thờ Vĩnh An trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn

Xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là song song với đường Lập Định – Suối Môn. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, điểm cuối ở đoạn Nhà thờ Vĩnh An.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

 

Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ quy hoạch.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

 Đường song song với đường Lập Định – Suối Môn trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đoạn từ trường THCS Nguyễn Trãi tới UBND xã Cam An Bắc

Theo quy hoạch, xã Cam An Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường nối đoạn từ trường THCS Nguyễn Trãi tới UBND xã Cam An Bắc, có chiều dài 610 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn trường THCS Nguyễn Trãi, chạy song song với đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn UBND xã Cam An Bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

 Đường nối đoạn từ trường THCS Nguyễn Trãi tới UBND xã Cam An Bắc trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

 Đường nối đoạn từ trường THCS Nguyễn Trãi tới UBND xã Cam An Bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Câm Lâm - tỉnh Khánh Hòa)