Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Cù Bị là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 46,71 km². Vị trí địa lý của xã Cù Bị như sau: Phía đông giáp xã Xà Bang; Phía tây và phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai; Phía nam giáp thị xã Phú Mỹ và các xã Láng Lớn, Xà Bang.

1. Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Phước Chí

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Cù Bị, có chiều dài khoảng 4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã (gần chùa Hoa Nghiêm). Điểm cuối nằm trên địa giới phía bắc của xã. Chi tiết sẽ nằm ở các ảnh minh họa dưới.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Phước Chí theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường đi qua nhà thờ giáo xứ Phước Chí trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ địa giới phía tây sáng địa giới phía đông của xã

Theo quy hoạch, đường nối từ địa giới phía tây sáng địa giới phía đông của xã sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 7 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (gần Hoàng Long Village). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của xã (gần đường Láng Lớn - Xà Bang).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối từ địa giới phía tây sáng địa giới phía đông của xã theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối từ địa giới phía tây sáng địa giới phía đông của xã trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua UBND xã Cù Bị

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Cù Bị, có chiều dài khoảng 3 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía nam của xã. Điểm cuối nằm trên đường vào xã Cù Bi (gần UBND xã Cù Bi). Chi tiết sẽ nằm ở hai ảnh minh họa dưới đây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua UBND xã Cù Bị theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua UBND xã Cù Bị trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Cù Bị, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).