Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

7. Tuyến đường từ Trục Nam Hà Nội qua trường THCS Cự Khê sang Tả Thanh Oai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê đáng chú ý có tuyến đường từ đường Trục Nam Hà Nội qua trường THCS Cự Khê sang xã Tả thanh Oai, dài khoảng 754 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường trục Nam Hà Nội.

 Đoạn đầu tuyến đã xây dựng cùng với hạ tầng KĐT Thanh Hà.

 Từ đoạn trường THCS Cự Khê đến đường Tả thanh Oai chưa được xây dựng.

 Đây là tuyến đường lớn từ trục Nam Hà Nội qua Cự Khê, Tả Thanh Oai, UBND xã Đại Áng và kết thúc ở QL1A.

8. Tuyến đường từ trục Nam Hà Nội qua trạm y tế xã Cự Khê, đường mục 7 và khu chung cư HH02

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê đáng chú ý có tuyến đường từ trục Nam Hà Nội qua trạm y tế xã Cự Khê, đường mục 7 và khu chung cư HH02, dài khoảng 1,447 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường trục Nam Hà Nội, đoạn cầu Khê Tang.

 Tuyến đi qua trường Tiểu học Cự Khê và phía sau trạm y tế xã.

 Đoạn qua đường mục 7, gần trường THCS Thanh Hà.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường hiện hữu ở khu chung cư HH02, KĐT Thanh Hà.

9. Tuyến đường từ trục Nam Hà Nội đến Vành đai 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê đáng chú ý có tuyến đường từ trục Nam Hà Nội đến Vành đai 4, dài khoảng 555 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường trục Nam Hà Nội.

 Một đoạn ngắn qua khu đấu giá Đồng Đế đã xây dựng.

 Tuyến kết thúc sau khi giao với đường xóm Cầu, gần Vành đai 4.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).