Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google). 

11. Tuyến đường từ Tây Thăng Long đến KĐT TP Giao lưu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2 đáng chú ý có tuyến đường từ Tây Thăng Long đến KĐT TP Giao lưu, dài khoảng 834 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đã xây dựng qua chung cư Thái Hà.

 Từ đoạn trường mầm non hướng về đường Tây Thăng Long, tuyến chưa xây dựng.

 Đây là tuyến đường lớn kết nối KĐT TP Giao lưu với đường Tây Thăng Long.

 Đoạn tuyến đi qua đường Cầu Noi.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường từ UBND phường Cổ Nhuế 2 đến KĐT TP Giao lưu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2 đáng chú ý có tuyến đường từ UBND phường này đến KĐT TP Giao lưu, dài khoảng 370 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Tây Thăng Long, đoạn đầu hiện là lối vào UBND phường Cổ Nhuế 2.

 

 Tuyến đường này hiện đã xây dựng phần lớn, chỉ còn đoạn qua đường tàu sang KĐT TP Giao lưu.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

13. Tuyến đường từ Nguyễn Đình Tứ đến Tây Thăng Long

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2 đáng chú ý có tuyến đường từ Nguyễn Đình Tứ đến Tây Thăng Long, dài khoảng 1 km.

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 2. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Nguyễn Đình Tứ, tuyến chạy dọc theo đường tàu hướng về KĐT Handiresco.

 Từ tòa OCT3A đến OCT1A, tuyến đã xây dựng.

 Tuyến đường này còn đoạn ngắn từ Chế Lan Viên đến Tây Thăng Long.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1) .