Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

10. Đường Hoàng Văn Thái kéo dài đến Vũ Tông Phan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có đường Hoàng Văn Thái kéo dài đến Vũ Tông Phan, dài khoảng 200 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường Hoàng Văn Thái kéo dài có điểm đầu ở nút giao với đường Tô Vĩnh Diện.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 Và kết thúc ở nút giao Khương Trung - Vũ Tông Phan.

11. Đường nối Khương Trung - Vương Thừa Vũ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến nối đường Khương Trung với Vương Thừa Vũ, dài khoảng 425 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng với đầu ngõ 47 Vũ Tông Phan. Tuyến đi qua nhiều nhà dân, qua Tòa nhà Công ty 29.

 Đoạn qua VNT Tower.

 Tuyến kết thúc ở đường Vương Thừa Vũ đoạn gần ngõ 2.

12. Đường Vương Thừa Vũ kéo dài đến Vành đai 2,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung đáng chú ý có tuyến đường Vương Thừa Vũ kéo dài đến Vành đai 2,5, dài khoảng 420 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khương Trung. (Ảnh chụp từ Google Maps).    

 Đường Vương Thừa Vũ có điểm đầu ở đường Trường Chinh.

 Từ đoạn Hoàng Văn Thái, tuyến đường này sẽ được mở rộng.

 Đoạn qua chung cư Hà Đô đến đầm Hồng chưa xây dựng.

 Trên địa bàn phường Khương Trung, tuyến kết thúc ở Vành đai 2,5. Theo quy hoạch tuyến đường này kéo dài đến Vành đai 3.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).