Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Hợp Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Phía bắc giáp xã Trác Văn, huyện Duy Tiên; Phía đông giáp xã Chính Lý, huyện Lý Nhân.; Phía nam giáp xã Văn Lý, huyện Lý Nhân.; Phía tây giáp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên..

1. Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần nhà thờ giáo họ Phúc Châu

Đường này có điểm đầu ở ĐT 972, điểm cuối ở đoạn gần nhà thờ giáo họ Phúc Châu. Đường này có chiều dài khoảng 1,25 m.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần nhà thờ giáo họ Phúc Châu trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn gần nhà thờ giáo họ Phúc Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đoạn gần chùa Khánh Long tới đoạn cách đó khoảng 870 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đoạn gần chùa Khánh Long, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 870 m về phía đông.

 Đường nối đoạn gần chùa Khánh Long tới đoạn cách đó khoảng 870 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn gần chùa Khánh Long tới đoạn cách đó khoảng 870 m trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối ĐT 972 tới bờ kênh sông số 3

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 972, sau đó kết thúc ở đoạn bờ kênh sông số 3, cách đó khoảng 1,90 km.

 Đường nối ĐT 972 tới bờ kênh sông số 3 trên bản đồ quy hoach.

 Đường nối ĐT 972 tới bờ kênh sông số 3 trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY