Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Hiệp thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp xã Khánh Bình (huyện Ninh Hòa); phía tây và phía nam giáp xã Khánh Trung; phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

4. Đường đi qua UBND Khánh Hiệp kéo dài

Đường đi qua UBND Khánh Hiệp về phía đông nam sẽ được kéo dài thêm khoảng 300 m về phía tây nam.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp. (Ảnh chụp màn hình Google).

5. Đường đi qua Trường THCS Chu Văn An kéo dài

Đường đi qua Trường THCS Chu Văn An về phía đông bắc sẽ được kéo dài thêm khoảng 200 m về phía đông nam.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY