Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Vạn Lương thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

13. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 340 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 340 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối nằm ở đoạn cách đó khoảng 340 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 340 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 340 m trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường Rừng Dương tới trường Trung cấp nghề Vạn Ninh

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 200 m. Điểm đầu nằm ở đường Rừng Dương, điểm cuối ở đoạn trường Trung cấp nghề Vạn Ninh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 4.

Đường nối đường Rừng Dương tới trường Trung cấp nghề Vạn Ninh trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 5.

Đường nối đường Rừng Dương tới trường Trung cấp nghề Vạn Ninh trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường song song với QL 1A

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 85 m. Điểm đầu nằm ở phía sau quán cơm Đông Đông, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 85 m về hướng bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 6.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 7.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY