Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Hiệp thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp xã Khánh Bình (huyện Ninh Hòa); phía tây và phía nam giáp xã Khánh Trung; phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

1. Đường gần Trường THCS Chu Văn An về phía tây

Đường gần Trường THCS Chu Văn An về phía tây có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có một đầu gần bờ sông Trò, đoạn gần Nha Trang Farm.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp. (Ảnh chụp màn hình Google).  

2. Đường chạy qua Trường Tiểu học Khánh Hiệp

Đường chạy qua Trường Tiểu học Khánh Hiệp có chiều dài khoảng 400 m, đoạn đường cũng chạy qua Trường THCS Chu Văn An.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp. (Ảnh chụp màn hình Google).  

3. Đường gần Trường THCS Chu Văn An về phía nam

Đường gần Trường THCS Chu Văn An khoảng 350 m về phía nam có chiều dài khoảng 750 m.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Hiệp. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Hiệp trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY