Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Khánh Đông là một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Ninh Hưng (thị xã Ninh Hòa); phía tây giáp huyện Diên Khánh; phía nam giáp xã Diên Lâm; phía bắc giáp xã Ninh Tân.

1. Đường gần tạp hoá cô Hoa

Đường gần tạp hoá cô Hoa về phía nam có chiều dài khoảng 500 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông. (Ảnh chụp màn hình Google).

2. Đường gần quầy thuốc Huyền Diệu

Đường gần quầy thuốc Huyền Diệu (9X2H+X6Q, Đường tỉnh 8) về phía đông có chiều dài khoảng 1,1 km.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông. (Ảnh chụp màn hình Google).

3. Đường gần UBND xã Khánh Đông 

Đoạn đường dài khoảng 350 m, nằm gần UBND xã Khánh Đông về phía đông, và chạy song song với Đường tỉnh 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Đông. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Đông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY