Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông, phía tây và phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Vạn Thọ.

4. Đường nối đường Vĩnh Yên tới đoạn cách đó khoảng 330 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 330 m. Điểm đầu nằm ở đường Vĩnh Yên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 330 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường song song với đường số 4 sẽ mở

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 420 m. Điểm đầu nằm ở đường Vĩnh Yên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 420 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường số 1 sẽ mở tới bờ biển Đông

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 525 m. Điểm đầu nằm ở đường số 1, điểm cuối nằm ở đoạn cách đó khoảng 525 m về phía tây nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY