Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Bình thuộc huyện Khánh Vĩnh, phía đông giáp thị xã Ninh Hòa; Phía tây giáp xã Khánh Hiệp; Phía nam giáp xã Diên Xuân; Phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa. 

1. Đường gần Trường Mầm non Trầm Hương

Đoạn đường nằm gần Trường Mầm non Trầm Hương về phía đông có chiều dài khoảng 700 m, và có điểm đầu ở Đường tỉnh 8.

 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Bình. (Ảnh chụp màn hình Google). 

 

 

 

2. Đường cao tốc Bắc Nam

Đường cao tốc Bắc Nam sẽ mở có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 4,8 km. Đoạn đường đi qua cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa về phía đông.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Bình. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Bình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY