Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Vạn Thọ thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông và phía tây giáp biển Đông; phía nam giáp xã Vạn Thạnh; phía bắc giáp xã Đại Lãnh.

4. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 520 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 520 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 520 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 520 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 520 m trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối QL 1A tới đoạn đường số 4 nói trên

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 130 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 130 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối QL 1A tới đoạn đường số 4 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối QL 1A tới đoạn đường số 4 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 1A tới đoạn gần nhà hàng Đồng - Lập

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 65 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối nằm ở đoạn gần nhà hàng Đồng - Lập.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn gần nhà hàng Đồng - Lập trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn gần nhà hàng Đồng - Lập trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY