Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

    Xã Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

7. Đường Lại Yên kéo dài đến DT422B

 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường Lại Yên kéo dài đến DT422B, dài khoảng 3,26 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Lại Yên là tuyến đường lớn từ Đại lộ Thăng Long đi qua KĐT Bắc An Khánh, KCN Lại Yên. Đoạn đầu tuyến đường qua KCN đã được xây dựng.

 Từ đoạn cây xăng Lại Yên, tuyến chưa xây dựng.

 Từ đoạn cây xăng, tuyến đi qua một số nhà tạm, nhà xưởng.

 Đoạn giao cắt với đường Lại Yên - Vân Canh đang xây dựng.

 Từ đoạn đường Lại Yên - Vân Canh, tuyến đường này đi qua địa bàn xã Sơn Đồng, và kết thúc ở đường DT422B, đoạn cây xăng Hùng Xuyến.

8. Tuyến đường từ KĐT Bắc An Khánh đến gần đường Sơn Đồng - Song Phương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Bắc An Khánh đến gần đường Sơn Đồng - Song Phương, dài khoảng 1,6 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch tại KĐT Bắc An Khánh.

 Tuyến đi bên hông khu dân cư Lại Yên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ Lại Yên đến Vành đai 3,5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên đáng chú ý có tuyến đường từ Lại Yên đến Vành đai 3,5, dài khoảng 1,334 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lại Yên. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở Vành đai 3,5. Tuyến đi qua bên hông KĐT Vườn Cam.

 Đoạn qua đường Lại Yên.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch gần trường Edison Schools An Khánh.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S3).