Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

25. Tuyến nối Võ Nguyên Giáp - QL3

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp - QL3, dài khoảng 2,6 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, trùng với một đoạn đường 23.

 Tuyến đi qua khu vực cánh đồng, hướng về UBND xã Tiên Dương.

 

 Tuyến đi qua bên hông UBND xã Tiên Dương, đi qua một phần trường Tiểu học Tiên Dương, và đi qua khoảng giữa chùa Linh Thông và khu dân cư Trung Oai.

 Tuyến kết thúc ở đường Võ Nguyên Giáp.

26. Tuyến đường qua trường THCS Tiên Dương đến đường Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Tiên Dương đến đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng 2,1 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần Trung tâm y tế huyện Đông Anh.

 Tuyến đi qua bên hông trường THCS Tiên Dương.

 Đoạn qua khoảng giữa xóm Cời, xóm Lạc và kết thúc ở gần đường Võ Nguyên Giáp.

27. Đường từ trường mầm non Cổ Dương đến dự án Helianthus Center Red River

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương đáng chú ý có tuyến đường từ trường mầm non Cổ dương đến dự án Helianthus Center Red River, dài khoảng 600 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiên Dương. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn trường mầm non Cổ Dương. Đoạn đầu tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 Tuyến đường này có một đoạn đã xây dựng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N5 và N7).