Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

22. Tuyến đường từ đê tả Đuống đến đường quy hoạch lên cầu Tứ Liên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ đê tả Đuống đến đường quy hoạch chạy dọc sông Ngũ Huyện Khê dẫn lên cầu Tứ Liên, dài khoảng 1,5 km.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đê tả Đuống, gần nút giao với đường Mai Hiên.

Tuyến đi qua đường Mai Hiên, qua khoảng giữa của khu nghĩa trang thôn Mai Hiên và Thái Bình.

Đoạn qua đường Mai Lâm gần khu nghĩa trang Lê Xá.

Đoạn tuyến từ đê tả Đuống đến đường Mai Lâm.

Đoạn qua khu vực nghĩa trang Lê Xá.

Theo quy hoạch phân khu N9, đây là tuyến đường rộng từ 40-45 m.

Tuyến kết thúc ở tuyến đường ven sông Ngũ Huyện Khê, đây là tuyến đường đi cầu Tứ Liên theo quy hoạch. Đoạn tiếp theo của tuyến đi qua khu vực phim trường. Đoạn tiếp theo thuộc phân khu (GS) chưa phê duyệt.

23. Tuyến đường từ Đông Hội đến gần QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ Đông Hội đến gần QL3, dài khoảng 2,152 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn chung cư Euro River Park. 

Đoạn qua chùa Lê Xá.

Tuyến đi qua thôn Mai Hiên.

Và kết thúc ở đường quy hoạch từ Mai Hiên đi sông Ngũ Huyện Khê.

24. Tuyến đường từ Mai Hiên đến sông Ngũ Huyện Khê

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ Mai Hiên đến sông Ngũ Huyện Khê, dài khoảng 1,372 km.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Mai Hiên, đoạn đầu trùng với đường hướng về đình Mai Hiên. 

Từ đình Mai Hiên, tuyến hướng về cánh đồng đoạn thôn Lộc Hà.

Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch chạy dọc sông Ngũ Huyện Khê đến cầu Tứ Liên theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).